Bảo Hành

ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. GIỚI HẠN BẢO HÀNH
Sản phẩm của Navison Audio được đảm bảo chất lượng trong vòng 2 năm kể từ ngày mua hoặc không quá 26 tháng từ ngày xuất hàng đến các nhà phân phối chính thức. Riêng các loại đèn điện tử sử dụng trong các sản phẩm có thời gian bảo hành là 90 ngày (xem thêm ở mục 6).

2. ĐIỀU KIỆN
Sản phẩm không được bảo hành nếu:
- Sản phẩm hư hỏng do sử dụng không đúng theo hướng dẫn, do lắp đặt không đúng kỹ thuật, do nguồn điện không đúng, không ổn định về điện thế hoặc tần số.
- Sản phẩm có dấu hiệu đã tháo lắp, sửa chữa thay thế linh kiện ở những nơi khác mà không có sự đồng ý của Navison Audio.
- Sản phẩm bị hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, hỏa hoạn hay do vận chuyển làm nứt, móp, bể, trầy xước.

Sản phẩm cần bảo hành phải được đóng gói và vận chuyển đến trạm bảo hành của Navison Audio hoặc các nhà phân phối chính thức được ủy quyền. Khách hàng phải trả chi phí vận chuyển sản phẩm từ nhà đến trạm bảo hành. Navison Audio sẽ chịu chi phí vận chuyển ngược lại cho khách hàng sau khi đã bảo hành. SẢN PHẨM CẦN BẢO HÀNH CẦN PHẢI CÓ KÈM THEO HÓA ĐƠN GỐC KHI MUA VÀ GIẤY GHI RÕ TÌNH TRẠNG CỦA MÁY VÀ VẤN ĐỀ CẦN SỮA CHỮA. Số sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm phải trùng hợp với số sê-ri máy, kiểu máy trên phiếu bảo hành. Số sê-ri trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa, chắp vá, hay bị dán đè lên bằng bất kỳ vật nào khác. Phiếu bảo hành/ hóa đơn phải còn nguyên vẹn, phải thể hiện rõ tên khách hàng và ngày mua, không chắp nối, không bị tẩy xóa.

Navison Audio có quyền thay đổi, chỉnh sửa thông số kỷ thuật và thiết kế sản phẩm mà không cần báo trước cho khách hàng. Đơn giá sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

3. SỬA CHỬA
Trong trường hợp sản phẩm trong diện bảo hành cần sửa chửa, khách hàng vận chuyển sản phẩm đến nhà trạm bảo hành của Navison Audio và sẽ được kiểm tra, chỉnh sửa và thay thế linh kiện miễn phí, ngoại trừ bóng đèn sử dụng trong máy (xin xem thêm muc 6)

4. GIỚI HẠN BẢO HÀNH CHO NGƯỜI MUA SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN
Bảo hành chỉ áp dụng cho người mua sản phẩm đầu tiên. Bảo hành không còn hiệu lực khi sản phẩm được sang tay, bán cho người khác cho dù thời gian bảo hành vẫn còn.

5. THỜI HẠN BẢO HÀNH
Thời gian bảo hành là hai (2) năm kể từ ngày mua sản phẩm theo ngày ghi trên hóa đơn hoặc không quá 26 tháng kể từ ngày vận chuyển đến nhà phân phối của Navison Audio.

6. BÓNG ĐÈN ĐIỆN TỬ
Bóng đèn điện tử có thời gian bảo hành là 90 ngày.

7. THIẾT BỊ NGHE THỬ
Các thiết bị dùng nghe thử tại các nhà phân phối có thời gian bảo hành là 2 năm kể từ ngày vận chuyển đến các cửa hàng. Sau năm đầu tiên, nếu sản phẩm nghe thử cần được bảo hành phải được gởi về văn phòng Navison Audio. Đại lý chịu trách nhiệm chuyên chở và trả cước phí. Navison Audio sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển sau khi đã bảo hành xong.

Thiết bị nghe thử được bán trong vòng 2 năm kể từ ngày vận chuyển đến đại lý sẽ được bảo hành trong thời gian là 2 năm cho người mua đầu tiên, tính từ ngày bán. Các bóng đèn sử dụng sẽ không có hiệu lực bảo hành.

Trường hợp sản phẩm nghe thử đã được bán cần được bảo hành, các điều kiện ở mục 2 và 3 sẽ áp dụng.

8. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG
Bất cứ điều kiện bảo hành sản phẩm nào của Navison Audio cũng chỉ giới hạn trong những điều kiện đã đề cập ở trên. Chính sách bảo hành không áp dụng tới những tổn thất hay thiệt hại khác nếu có cho khác hàng, ngoài sản phẩm của Navison Audio.

Chính sách bảo hành có thể thay đổi tùy theo khu vực và đất nước nơi sản phẩm được bán.

9. DỊCH VỤ BẢO HÀNH
Thắc mắc về vấn đề liên quan đến chính sách bảo hành tại Mỹ có thể gởi về Navison Audio 1551 shaw Drive San Jose, CA 95118, Phone: 408-269-6800, Fax: 408-269-6801 Customer Service.

Sản phẩm của Navison Audio được phân phối đến nhiều nước trên thế giới. Mỗi nước có thể có chính sách và quy định riêng liên quan đến vấn đề bảo hành sản phẩm, đồng thời giới hạn bởi nhà phân phối và đại lý bán lẻ tại quốc gia đó. Trong trường hợp cần thiết, vui lòng liên lạc trực tiếp Navison Audio để được giúp đỡ.